Our Team

You are here

 Xiaofei's Photo
Instructor
Circuit Repair Laboratory

Publications for Xiaofei Guan, M.D., Ph.D.

Showing 1 - 4 of 4 total
PUBLICATION: 
Journal Article
Francesco Boato, Xiaofei Guan, Yanjie Zhu, Youngjae Ryu, Mariel Voutounou, Christopher Rynne, Chase R Freschlin, Paul Zumbo, Doron Betel, Katie Matho, Sergey N Makarov, Zhuhao Wu, Young-Jin Son, Aapo Nummenmaa, Josh Z Huang, Dylan J Edwards, Jian Zhong
Sci Transl Med . 2023 Jan 4;15(677):eabq6885. doi: 10.1126/scitranslmed.abq6885. Epub 2023 Jan 4.
Full Text on Atypon
PUBLICATION: 
Journal Article
Nabila Brihmat, Didier Allexandre, Mehmed B. Bayram, Soha Saleh, Xiaofei Guan, Guang H. Yue, Jian Zhong, and Gail F. Forrest
J Neurophysiol . 2023 Jan 1;129(1):56-65. doi: 10.1152/jn.00268.2022. Epub 2022 Dec 7.
Full Text on Atypon
PUBLICATION: 
Journal
Nabila Brihmat , Didier Allexandre, Mehmed Bayram, Soha Saleh, Xiaofei Guan, Guang H Yue, Jian Zhong, Gail F Forrest
J Neurophysiol . 2022 Dec 7. doi: 10.1152/jn.00268.2022. Online ahead of print.
Full Text on Atypon
PUBLICATION: 
Manuscript
Francesco Boato, Xiaofei Guan, Yanjie Zhu, Youngjae Ryu, Mariel Voutounou, Christopher Rynne, Chase R. Freschlin, Paul Zumbo, Doron Betel, Katie Matho, Sergey N. Makarov, Zhuhao Wu, Young-Jin Son, Aapo Nummenmaa, Josh Z. Huang, Dylan J. Edwards, Jian Zhong
BioRxiv. 2022 June 3. doi:10.1101/2022.06.01.494346
Full-Text on BioRxiv